1η ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση της κατάληψης Allerta

Τετάρτη 1/11, πρώτη ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση της κατάληψης Allerta (7η πάροδος Νικηφόρου Θεοτόκη, Σπηλιά)

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.