Ακύρωση προβολής και καφενείου-μπαρ.

Το καφενείο-bar και η προβολή αυτή τη Τρίτη 27/03 τελικά ακυρώνεται.
Αναρχική ομάδα cumulonimbus.
Μέλος της Α.Π.Ο. /Ο.Σ.

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.