Καφενείο Οικονομικής Ενίσχυσης.

Απόψε, στις 21:30, καφενείο οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας στην Κατάληψη Ελαία (Δαίρπφελδ & Αγίων Θεοδώρων, Μον Ρεπό).

http://katalipsielaia.squat.gr/

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.