Ακύρωση του καφενείου της Τρίτης 20/2

 

Το καφενείο-bar αυτή τη Τρίτη 20/2 ακυρώνεται, επόμενο καφενείο στις 27/2 στην κατάληψη Allerta.

Αναρχική ομάδα cumulonimbus.
Μέλος της Α.Π.Ο. /Ο.Σ.

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.